پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


نظارت بر طرحهای توجیهی، احداث و توسعه واحدهای دامپروری


لیست دروس

کد درس : 893669

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ چهارشنبه ۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰ نظارت بر طرحهای توجیهی، احداث و توسعه واحدهای دامپروری ۸۹۳۶۶۹ امین آرال
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ پنج‌شنبه ۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰ نظارت بر طرحهای توجیهی، احداث و توسعه واحدهای دامپروری ۸۹۳۶۶۹ امین آرال
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ پنج‌شنبه ۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰ نظارت بر طرحهای توجیهی، احداث و توسعه واحدهای دامپروری ۸۹۳۶۶۹ امین آرال
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ پنج‌شنبه ۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰ نظارت بر طرحهای توجیهی، احداث و توسعه واحدهای دامپروری ۸۹۳۶۶۹ امین آرال

توضیحات


این دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان برگزار می شود

شرایط برگزاری دوره


دوره مذکور به اشتباه ثبت گردیده است.

زمان برگزاری

۲۳ مرداد ، ۱۳۹۸

مجموع ساعات دوره

16 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

30 نفر / 30 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 1500000 ریال