پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی


لیست دروس

کد درس : 845975

این دوره بر اساس سرفصل های سازمان استان برگزار می گردد


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ شنبه ۰۹:۰۰ - ۱۳:۰۰ کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی ۸۴۵۹۷۵ الهام امیری
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ یکشنبه ۰۹:۰۰ - ۱۳:۰۰ کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی ۸۴۵۹۷۵ الهام امیری
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ دوشنبه ۰۹:۰۰ - ۱۳:۰۰ کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی ۸۴۵۹۷۵ الهام امیری
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ سه شنبه ۰۹:۰۰ - ۱۳:۰۰ کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی ۸۴۵۹۷۵ الهام امیری

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس استاندار آموزشی تدوین شده از سوی سازمان مرکزی که به فایل ضمیمه موجود می باشد، امکان پذیر است.

زمان برگزاری

۰۵ خرداد ، ۱۳۹۷

مجموع ساعات دوره

16 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

0 نفر / 17 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سالن آموزش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 1417000 ریال