پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه


لیست دروس

کد درس : 895636

بر اساس سرفصل های اعلامی سازمان مرکزی


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ دوشنبه ۱۵:۳۰ - ۱۹:۳۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ علیرضا ابراهیمی
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ سه شنبه ۱۵:۳۰ - ۱۹:۳۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ علیرضا ابراهیمی
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ چهارشنبه ۱۵:۳۰ - ۱۹:۳۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ بهروز فروزان فر
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ پنجشنبه ۱۵:۳۰ - ۱۹:۳۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ بهروز فروزان فر
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ شنبه ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ علیرضا ابراهیمی
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ شنبه ۱۷:۳۰ - ۱۹:۳۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ بهروز فروزان فر
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ یکشنبه ۱۵:۳۰ - ۱۹:۳۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ علیرضا مهردادیان
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ دوشنبه ۱۵:۳۰ - ۱۹:۳۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ علیرضا مهردادیان
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ سه شنبه ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ علیرضا مهردادیان

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های آموزشی اعلامی از سوی سازمان مرکزی می باشد.

شرایط برگزاری دوره


به اطلاع می رساند فقط فارغ التحصیلان رشته های زراعت، باغبانی و تولیدات گیاهی مجاز به ثبت نام و شرکت در دوره آموزشی می باشند.

زمان برگزاری

۰۷ مرداد ، ۱۳۹۸

مجموع ساعات دوره

30 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

15 نفر / 20 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 2500000 ریال