پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی


لیست دروس

کد درس : 833798

بر اساس سرفصل های اعلامی سازمان نظام مهندسی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ شنبه ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی ۸۳۳۷۹۸ عبداله کاربر
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ شنبه ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی ۸۳۳۷۹۸ کریم خلیفه
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ شنبه ۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰ مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی ۸۳۳۷۹۸ سپهدار رشيدي
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ یکشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی ۸۳۳۷۹۸ ناصر مهرتاش
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ یکشنبه ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی ۸۳۳۷۹۸ سید جواد طباطبایی فرد
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ یکشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰ مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی ۸۳۳۷۹۸ سید ماشااله حسینی
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ دوشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی ۸۳۳۷۹۸ بیژن کاووسی
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ دوشنبه ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی ۸۳۳۷۹۸ علی جمشیدی
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ دوشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰ مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی ۸۳۳۷۹۸ هوشنگ محمدی
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ سه شنبه ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی ۸۳۳۷۹۸ آناهیتا یزدان پاک
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ سه شنبه ۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰ مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی ۸۳۳۷۹۸ محمد مهدی سجودی
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ چهارشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی ۸۳۳۷۹۸ محمد جواد ستوده
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ چهارشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰ مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی ۸۳۳۷۹۸ حبیبه محمدی

توضیحات


این دوره بر اساس سرفصل های اعلامی سازمان نظام مهندسی استان برگزار می گردد.

شرایط برگزاری دوره


- شرکت در دوره برای متقاضیان مسئولین فنی واحدهای سم فروشی و کلینیک های گیاهپزشکی الزامی است. - هزینه اعلام شده مربوط به مکان، بسته آموزشی، DVD و دو نوبت پذیرایی می باشد که متقاضی می بایست زمان ثبت نام از طریق سامانه پرداخت نماید. - هزینه خوابگاه ( بدون شام و صبحانه ) به مدت 4 شب می باشد. - هزینه ناهار 1200000 ریال می باشد که در صورت استفاده باید مبلغ مذکور را به شماره حساب 594266510 نزد بانک کشاورزی واریز و فیش واریزی را به شماره فکس 38201869 و یا با شماره تلفن 09373555740 در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید. - کامل کردن فرم نظر سنجی بعد از پایان دوره الزامی است

زمان برگزاری

۱۲ مرداد ، ۱۳۹۸

مجموع ساعات دوره

40 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

0 نفر / 48 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / مرکز آموزش جهاد کشاورزی - مرکز بعثت

هزینه کل

بدون اسکان : 2400000 ریال

با اسکان : 3570000 ریال