پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


راهکارهای تولید اقتصادی گل رز در گلخانه


لیست دروس

کد درس : 845659

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ راهکارهای تولید اقتصادی گل رز در گلخانه ۸۴۵۶۵۹ علی قرا

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

شرایط برگزاری دوره


کامل کردن فرم نظر سنجی در پایان دوره الزامی است.

زمان برگزاری

۱۰ مرداد ، ۱۳۹۸

مجموع ساعات دوره

4 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

4 نفر / 40 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 10000 ریال