پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آشنایی خدمات توسعه کسب و کار در کشاورزی تجاری


لیست دروس

کد درس : 835949

بر اساس استاندارد آموزشی سازمان مرکزی


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ شنبه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی خدمات توسعه کسب و کار در کشاورزی تجاری ۸۳۵۹۴۹ شرکت بین المللی سنگ بنای مشاوره مدیریت
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ یکشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی خدمات توسعه کسب و کار در کشاورزی تجاری ۸۳۵۹۴۹ شرکت بین المللی سنگ بنای مشاوره مدیریت
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ دوشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی خدمات توسعه کسب و کار در کشاورزی تجاری ۸۳۵۹۴۹ شرکت بین المللی سنگ بنای مشاوره مدیریت
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ سه‌شنبه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی خدمات توسعه کسب و کار در کشاورزی تجاری ۸۳۵۹۴۹ شرکت بین المللی سنگ بنای مشاوره مدیریت
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ چهارشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی خدمات توسعه کسب و کار در کشاورزی تجاری ۸۳۵۹۴۹ شرکت بین المللی سنگ بنای مشاوره مدیریت
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ پنج‌شنبه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی خدمات توسعه کسب و کار در کشاورزی تجاری ۸۳۵۹۴۹ شرکت بین المللی سنگ بنای مشاوره مدیریت

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس استاندارد آموزشی سازمان مرکزی

شرایط برگزاری دوره


با عنایت به تفاهم نامه همکاری فیمابین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و شرکت بین المللی سنگ بنای مشاوره مدیریت، معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان مرکزی در نظر دارد؛ نخستین دوره آموزشی مهارتی " خدمات توسعه کسب و کار در کشاورزی تجاری " را با همکاری شرکت یاد شده برای اعضای سازمان به ویژه مراکز خدمات غیردولتی کشاورزی سازمان برگزار نماید. لازم به ذکر می باشد که شرایط اسکان و پذیرایی جهت این دوره در نظر گرفته شده است. در صورت تغییر محل اسکان، متعاقبا از طریق پیامک به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

زمان برگزاری

۰۳ اسفند ، ۱۳۹۸

مجموع ساعات دوره

60 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

29 نفر / 30 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 25000000 ریال