پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


اصول تفسیر عکس های هوایی


لیست دروس

کد درس : 854358

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ یکشنبه ۱۴:۳۰ - ۱۸:۳۰ اصول تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای ۸۵۴۳۵۸ حسین سائلی
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ دوشنبه ۱۴:۳۰ - ۱۸:۳۰ اصول تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای ۸۵۴۳۵۸ حسین سائلی
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ چهارشنبه ۱۴:۳۰ - ۱۹:۳۰ اصول تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای ۸۵۴۳۵۸ حسین سائلی
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ پنجشنبه ۱۴:۳۰ - ۱۸:۳۰ اصول تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای ۸۵۴۳۵۸ حسین سائلی
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ شنبه ۱۴:۳۰ - ۱۸:۳۰ اصول تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای ۸۵۴۳۵۸ حسین سائلی
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ دوشنبه ۱۴:۳۰ - ۱۸:۳۰ اصول تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای ۸۵۴۳۵۸ حسین سائلی

توضیحات


این دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان برگزار می شود

زمان برگزاری

۲۷ آبان ، ۱۳۹۷

مجموع ساعات دوره

25 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

0 نفر / 19 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / تبریز - چهارراه لاله - خ امیر کبیر - ساختمان شماره 2 نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 1580500 ریال