پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آموزش نحوه استفاده از سامانه جامع پایش عوامل خسارتزای گیاهی


لیست دروس

کد درس : 845699

این دوره بر اساس سرفصل های استانی برگزار می گردد


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ یکشنبه ۱۴:۳۰ - ۱۸:۳۰ آموزش نحوه استفاده از سامانه جامع پایش عوامل خسارتزای گیاهی ۸۴۵۶۹۹ سمیه لتانی
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ دوشنبه ۱۴:۳۰ - ۱۸:۳۰ آموزش نحوه استفاده از سامانه جامع پایش عوامل خسارتزای گیاهی ۸۴۵۶۹۹ سمیه لتانی
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ سه‌شنبه ۱۴:۳۰ - ۱۸:۳۰ آموزش نحوه استفاده از سامانه جامع پایش عوامل خسارتزای گیاهی ۸۴۵۶۹۹ سمیه لتانی

توضیحات


این دوره بر اساس سرفصل های استانی برگزار می گردد

زمان برگزاری

۲۴ شهریور ، ۱۳۹۸

مجموع ساعات دوره

12 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

20 نفر / 20 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 550000 ریال