پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


توصیه بهینه کودی در کشت گلخانه ای با تاکید بر کشت هیدروپونیک


لیست دروس

برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ چهارشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ توصیه بهینه کودی در کشت گلخانه ای با تاکید بر کشت هیدروپونیک ۵۵۴۹۷۴ محمد علی بقایی
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ چهارشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ توصیه بهینه کودی در کشت گلخانه ای با تاکید بر کشت هیدروپونیک ۵۵۴۹۷۴ محمد علی بقایی
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ چهارشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ توصیه بهینه کودی در کشت گلخانه ای با تاکید بر کشت هیدروپونیک ۵۵۴۹۷۴ محمد علی بقایی
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ چهارشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ توصیه بهینه کودی در کشت گلخانه ای با تاکید بر کشت هیدروپونیک ۵۵۴۹۷۴ محمد علی بقایی
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ چهارشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ توصیه بهینه کودی در کشت گلخانه ای با تاکید بر کشت هیدروپونیک ۵۵۴۹۷۴ محمد علی بقایی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

شرایط برگزاری دوره


به اطلاع متقاضیان محترم میرساند این دوره به صورت حضوری برگزار می شود و در صورت تغییر در زمان بندی به شرکت کنندگان اطلاع رسانی خواهد شد- برگزاری شروع کلاس به تعویق افتاده است و زمان دقیق بعد از رسیدن حد نصاب اطلاع رسانی خواهد شد

زمان برگزاری

۰۲ شهریور ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

15 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

23 نفر / 25 نفر

نحوه و محل برگزاری

حضوری / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 8000000 ریال