پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آشنایی با اصول طرح نویسی دام و طیور


لیست دروس

کد درس : 845945

این درس بر اساس سرفصل های سازمان استان ارائه می شود


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با اصول طرح نویسی دام و طیور ۸۴۵۹۴۵ عظیم میرزایی
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ پنج‌شنبه ۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با اصول طرح نویسی دام و طیور ۸۴۵۹۴۵ عظیم میرزایی
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ جمعه ۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با اصول طرح نویسی دام و طیور ۸۴۵۹۴۵ عظیم میرزایی
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ شنبه ۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با اصول طرح نویسی دام و طیور ۸۴۵۹۴۵ عظیم میرزایی

توضیحات


این درس بر اساس سرفصل های سازمان استان ارائه می شود

زمان برگزاری

۰۹ مرداد ، ۱۳۹۸

مجموع ساعات دوره

16 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

0 نفر / 1 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي لرستان

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 1110000 ریال