پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه


لیست دروس

کد درس : 895636

بر اساس سرفصل های اعلامی سازمان مرکزی


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ دوشنبه ۱۵:۰۰ - ۱۹:۰۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ علیرضا مهردادیان
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ سه‌شنبه ۱۵:۰۰ - ۱۹:۰۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ علیرضا مهردادیان
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ چهارشنبه ۱۵:۰۰ - ۱۹:۰۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ علیرضا مهردادیان
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ پنج‌شنبه ۱۵:۰۰ - ۱۹:۰۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ علیرضا ابراهیمی
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ شنبه ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ علیرضا ابراهیمی
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ یکشنبه ۱۵:۰۰ - ۱۹:۰۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ بهروز فروزان فر
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ دوشنبه ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ بهروز فروزان فر
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ سه‌شنبه ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ علیرضا مهردادیان
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ سه‌شنبه ۱۷:۰۰ - ۱۹:۰۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ بهروز فروزان فر
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ چهارشنبه ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ بهروز فروزان فر
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰ طرح نویسی و نظارت واحدهای گلخانه ۸۹۵۶۳۶ علیرضا ابراهیمی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های آموزشی اعلامی از سوی سازمان مرکزی می باشد.

شرایط برگزاری دوره


دانش آموختگان رشته های باغبانی (کلیه گرایش ها)، زراعت و اصلاح نباتات (کلیه گرایش ها) و تولیدات گیاهی (کلیه گرایش ها) می توانند در این دوره آموزشی شرکت نمایند.

زمان برگزاری

۲۸ خرداد ، ۱۳۹۷

مجموع ساعات دوره

32 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

12 نفر / 30 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 2180000 ریال