پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


اصول تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای


لیست دروس

کد درس : 854358

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ چهارشنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای ۸۵۴۳۵۸ محمود فتحی
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۹:۰۰ اصول تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای ۸۵۴۳۵۸ محمود فتحی
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ چهارشنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای ۸۵۴۳۵۸ محمود فتحی
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ چهارشنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای ۸۵۴۳۵۸ محمود فتحی
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ چهارشنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای ۸۵۴۳۵۸ محمود فتحی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس استاندار آموزشی تدوین شده از سوی سازمان مرکزی که به فایل ضمیمه موجود می باشد، امکان پذیر است.

شرایط برگزاری دوره


قابل توجه متقاضیان دوره آموزشی اصول تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای: گذراندن دوره ترسیم کروکی و جانمایی مختصات نقشه(UTM ) برای شرکت در این دوره الزامی است .

زمان برگزاری

۲۴ مرداد ، ۱۳۹۷

مجموع ساعات دوره

19 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

5 نفر / 20 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 2180000 ریال