آخرین اطلاعیه ها


در این بخش لیستی از آخرین اطلاعیه ها را می توانید مشاهده کنید.

جدیدترین دوره ها


در این بخش می توانید از آخرین دوره های در حال برگزاری مطلع شده و در کمترین زمان ثبت نام کنید.

پرورش، تولید و تکثیر دام سبک (گوسفند)


استان:ستاد

3000000 ریال

با ارایه مدرک معتبر

مبانی و اصول بکارگیری زبان انگلیسی در کسب و کارهای کشاورزی


استان:ستاد

4000000 ریال

با ارایه مدرک معتبر

ناهنجاری های رفتاری و فیزیکی در اسب (vice)، نحوه ایجاد عواقب بالینی و توصیه های مدیریتی - تغذیه ای


استان:خراسان جنوبی

2500000 ریال

با ارایه مدرک معتبر

بسته آموزشی "مدیریت کشت گلخانه ای"


استان:ستاد

1200000 ریال

با ارایه مدرک معتبر

بسته آموزشی "مدیریت کشت گلخانه ای"


استان:ستاد

1200000 ریال

با ارایه مدرک معتبر

آشنایی خدمات توسعه کسب و کار در کشاورزی تجاری


استان:ستاد

25000000 ریال

با ارایه مدرک معتبر

کارگاه آموزشی تامین مالی و سرمایه گذاری در احداث گلخانه های مدرن در ایران


استان:ستاد

32500000 ریال

با ارایه مدرک معتبر

خلبانی پهپاد های کشاورزی


استان:ستاد

10000000 ریال

با ارایه مدرک معتبر

آزمون های آینده


در این بخش لیستی از آزمون هایی که در حال پذیره نویسی هستند را مشاهده کرده و در کمترین زمان ثبت نام کنید.