پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


طراحی و اجراء سامانه های نوین آبیاری


لیست دروس

کد درس : 844958

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

کد درس : 894368

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

کد درس : 856558

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

کد درس : 877938

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

کد درس : 856758

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

کد درس : 833479

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

کد درس : 874563

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ شنبه ۱۴:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول طراحي سیستم های آبياري موضعی (قطره ای) ۸۴۴۹۵۸ عباسعلی پورمحسنی
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ یکشنبه ۱۴:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول طراحي سیستم های آبياري موضعی (قطره ای) ۸۴۴۹۵۸ عباسعلی پورمحسنی
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ دوشنبه ۱۴:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول طراحي سیستم های آبياري موضعی (قطره ای) ۸۴۴۹۵۸ عباسعلی پورمحسنی
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ سه شنبه ۱۴:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول طراحي سیستم های آبياري موضعی (قطره ای) ۸۴۴۹۵۸ عباسعلی پورمحسنی
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ چهارشنبه ۱۴:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول طراحی سیستم های آبیاری بارانی ۸۳۳۴۷۹ عباسعلی پورمحسنی
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰ کیفیت آب آبیاری ۸۹۴۳۶۸ محمد علی حجاری
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ جمعه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰ برق و ایستگاه های پمپاژ سامانه های آبیاری تحت فشار ۸۷۴۵۶۳ علی گرجی
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ شنبه ۱۴:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول طراحی سیستم های آبیاری بارانی ۸۳۳۴۷۹ عباسعلی پورمحسنی
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ یکشنبه ۱۴:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول طراحی سیستم های آبیاری بارانی ۸۳۳۴۷۹ عباسعلی پورمحسنی
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دوشنبه ۱۴:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول طراحی سیستم های آبیاری بارانی ۸۳۳۴۷۹ عباسعلی پورمحسنی
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ سه شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول طراحی سیستم های آبیاری بارانی ۸۳۳۴۷۹ عباسعلی پورمحسنی
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ چهارشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ مواد شناسی لوازم و تجهیزات آبیاری تحت فشار ۸۵۶۷۵۸ علی اکبر مرادی
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ چهارشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۷:۰۰ مدیریت پیمان ۸۷۷۹۳۸ علی اکبر مرادی
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰ اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار ۸۵۶۵۵۸ امین روشنی
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ جمعه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰ اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار ۸۵۶۵۵۸ امین روشنی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس استاندارد آموزشی مصوب سازمان مرکزی

شرایط برگزاری دوره


شرایط شرکت در دوره: 1- عضویت در سازمان و دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی آبیاری و گرایش های مرتبط. * دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی وفارغ التحصیلان رشته های مهندسی کشاورزی مرتبط با آبیاری امکان شرکت در دوره را دارند. 2-افرادی که امتحان پایان دوره را با موفقیت پشت سر بگذارند، موفق به اخذ مدرک مربوطه خواهند شد. (به تمامی افراد شرکت کننده گواهی شرکت در دوره اعطا خواهد شد.) 3- باتوجه به محدود بودن ظرفیت دوره، اولویت با افرادی است که سریعتر نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. 4- چنانچه تغییراتی در تاریخ و نحوه برگزاری دوره آموزشی ایجاد گردد، از طریق سایت و پیامک به اطلاع اعضاء خواهد رسید. 5- برگزاری دوره آموزشی منوط به حد نصاب رسیدن کلاس می باشد(20 نفر)(در غیر این صورت هزینه دریافتی مسترد خواهد شد).

زمان برگزاری

۲۱ مهر ، ۱۳۹۷

مجموع ساعات دوره

100 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

0 نفر / 20 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 6540000 ریال