پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


تکثیر و پرورش زالو


لیست دروس

کد درس : 837548

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ سه شنبه ۰۹:۰۰ - ۱۴:۰۰ تکثیر و پرورش زالو ۸۳۷۵۴۸ سیامک مهینی
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ چهارشنبه ۰۹:۰۰ - ۱۴:۰۰ تکثیر و پرورش زالو ۸۳۷۵۴۸ سیامک مهینی
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ پنجشنبه ۰۹:۰۰ - ۱۴:۰۰ تکثیر و پرورش زالو ۸۳۷۵۴۸ سیامک مهینی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس استاندار آموزشی تدوین شده از سوی سازمان مرکزی که به فایل ضمیمه موجود می باشد، امکان پذیر است.

زمان برگزاری

۰۲ مرداد ، ۱۳۹۷

مجموع ساعات دوره

15 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

18 نفر / 30 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / نظام مهندسی آذربایجان غربی

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 1308000 ریال