پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آشنایی با سامانه موقعیت یابی جهانی(GPS) (مقدماتی)


لیست دروس

کد درس : 897968

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ دوشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۵:۰۰ آشنایی با سامانه موقعیت یابی جهانی(GPS) (مقدماتی) ۸۹۷۹۶۸ علیرضا سروری نژاد
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ سه شنبه ۱۲:۰۰ - ۱۵:۰۰ آشنایی با سامانه موقعیت یابی جهانی(GPS) (مقدماتی) ۸۹۷۹۶۸ علیرضا سروری نژاد
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ چهارشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۵:۰۰ آشنایی با سامانه موقعیت یابی جهانی(GPS) (مقدماتی) ۸۹۷۹۶۸ علیرضا سروری نژاد
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ پنجشنبه ۱۲:۱۳ - ۱۵:۰۰ آشنایی با سامانه موقعیت یابی جهانی(GPS) (مقدماتی) ۸۹۷۹۶۸ علیرضا سروری نژاد

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس استاندار آموزشی تدوین شده از سوی سازمان مرکزی که به فایل ضمیمه موجود می باشد، امکان پذیر است.

زمان برگزاری

۲۱ خرداد ، ۱۳۹۷

مجموع ساعات دوره

11.783333333333 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

0 نفر / 17 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 545000 ریال