پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


کشت و پرورش زعفران


لیست دروس

کد درس : 879375

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ یکشنبه ۰۸:۳۰ - ۱۲:۴۰ کشت و پرورش زعفران ۸۷۹۳۷۵ رسول درویشیان
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ یکشنبه ۱۶:۳۰ - ۲۰:۳۰ کشت و پرورش زعفران ۸۷۹۳۷۵ رسول درویشیان
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ دوشنبه ۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰ کشت و پرورش زعفران ۸۷۹۳۷۵ رسول درویشیان

توضیحات


این دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان برگزار می شود

زمان برگزاری

۰۶ مرداد ، ۱۳۹۸

مجموع ساعات دوره

12.166666666667 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

1 نفر / 3 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي لرستان

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 550000 ریال