پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


طراحی و اجراء سامانه های نوین آبیاری


لیست دروس

کد درس : 844958

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

کد درس : 894368

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

کد درس : 856558

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

کد درس : 877938

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

کد درس : 856758

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

کد درس : 833479

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

کد درس : 874563

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۹:۳۰ اصول طراحی سیستم های آبیاری بارانی ۸۳۳۴۷۹ عباسعلی پورمحسنی
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ یکشنبه ۱۴:۰۰ - ۱۹:۳۰ اصول طراحی سیستم های آبیاری بارانی ۸۳۳۴۷۹ عباسعلی پورمحسنی
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ دوشنبه ۱۴:۰۰ - ۱۹:۳۰ اصول طراحی سیستم های آبیاری بارانی ۸۳۳۴۷۹ عباسعلی پورمحسنی
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ سه شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۹:۳۰ اصول طراحی سیستم های آبیاری بارانی ۸۳۳۴۷۹ عباسعلی پورمحسنی
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ چهارشنبه ۱۴:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول طراحی سیستم های آبیاری بارانی ۸۳۳۴۷۹ عباسعلی پورمحسنی
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰ اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار ۸۵۶۵۵۸ امین روشنی
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ جمعه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰ اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار ۸۵۶۵۵۸ امین روشنی
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ شنبه ۱۴:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول طراحي سیستم های آبياري موضعی (قطره ای) ۸۴۴۹۵۸ عباسعلی پورمحسنی
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ یکشنبه ۱۴:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول طراحي سیستم های آبياري موضعی (قطره ای) ۸۴۴۹۵۸ عباسعلی پورمحسنی
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ دوشنبه ۱۴:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول طراحي سیستم های آبياري موضعی (قطره ای) ۸۴۴۹۵۸ عباسعلی پورمحسنی
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ سه شنبه ۱۴:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول طراحي سیستم های آبياري موضعی (قطره ای) ۸۴۴۹۵۸ عباسعلی پورمحسنی
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ چهارشنبه ۰۸:۳۰ - ۱۲:۳۰ مدیریت پیمان ۸۷۷۹۳۸ علی اکبر مرادی
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ چهارشنبه ۱۲:۳۰ - ۱۶:۳۰ مواد شناسی لوازم و تجهیزات آبیاری تحت فشار ۸۵۶۷۵۸ علی اکبر مرادی
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰ کیفیت آب آبیاری ۸۹۴۳۶۸ محمد علی حجاری
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ جمعه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰ برق و ایستگاه های پمپاژ سامانه های آبیاری تحت فشار ۸۷۴۵۶۳ علی گرجی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس استاندارد آموزشی مصوب سازمان مرکزی

شرایط برگزاری دوره


دوره آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری، در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز برگزار می گردد. شرایط شرکت در دوره: 1- عضویت در سازمان و دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی آبیاری و گرایش های مرتبط. * دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی وفارغ التحصیلان رشته های مهندسی کشاورزی مرتبط با آبیاری امکان شرکت در دوره را دارند. 2-چنانچه تغییراتی در تاریخ و نحوه برگزاری دوره آموزشی ایجاد گردد، از طریق سایت و پیامک به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

زمان برگزاری

۱۰ شهریور ، ۱۳۹۷

مجموع ساعات دوره

100 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

0 نفر / 30 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 6501850 ریال