پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی


لیست دروس

کد درس : 866757

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ دوشنبه ۰۹:۰۰ - ۱۵:۰۰ اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی ۸۶۶۷۵۷ محسن یوسفی کلکو
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ سه شنبه ۰۹:۰۰ - ۱۵:۰۰ اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی ۸۶۶۷۵۷ محسن یوسفی کلکو
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ چهارشنبه ۰۹:۰۰ - ۱۵:۰۰ اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی ۸۶۶۷۵۷ محسن یوسفی کلکو

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

زمان برگزاری

۰۷ مرداد ، ۱۳۹۸

مجموع ساعات دوره

18 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

26 نفر / 30 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / کلاس آموزش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 1000 ریال