پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


مسئول فنی واحدهای تولیدی و خدماتی( گلخانه سبزی صیفی و جالیزی)(دوره ششم)-استان یزد


توضیحات

متقاضیان محترم خواهشمند است قبل از ثبت نام در آزمون ،موارد ذیل را به دقت مطالعه نمایند:

-اخذ رتبه مشاوره و پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برای شرکت در آزمون الزامی است. با این وجود برای رفاه حال آن عده از اعضای سازمان که تاکنون نسبت به اخذ رتبه مشاوره از سازمان اقدام ننموده اند امکان شرکت در آزمون مذکور فراهم شده است به شرط اینکه در صورت قبولی در آزمون ، گواهی رتبه بندی و پروانه اشتغلا مورد نظر در جلسه مصاحبه تخصصی به کمیته سازماندهی مسئولین فنی استان ارائه نمایند. بدهی است در صورت عدم ارائه گواهی رتبه بندی و پروانه اشتغال قبولی متقاضی در آزمون ، کن لم یکن تلقی خواهد شد.

- در صورتیکه متقاضی در ارائه مدارک فوق الذکر صادق نباشد موضوع جهت پیگیری قانونی به هیئت بدوی انتظامی استان ارسال می گردد.

- در آزمون مسئول فنی واحدهای تولیدی گلخانه و قارچ خوراکی علاوه بر دانش آموختگان رشته های اصلی (زراعت و اصلاح نباتات (همه گرایش ها) ، باغبانی ( همه گرایش ها) تولیدات گیاهی و علوم کشاورزی ) دانش آموختگان رشته های فرعی (خاکشناسی ، آبیاری ، گیاهپزشکی ، ماشین های کشاورزی ، ترویج و آموزش کشاورزی و صنایع غذایی با 3 سال تجربه کاری مرتبط نیز می توانند شرکت نمایند.

- در آزمون مسئول فنی واحدهای گیاهپزشکی علاوه بر دانش آموختگان رشته های اصلی (گرایش های مختلف گیاهپزشکی) دانش آموختگان رشته های مرتبط (زراعت و اصلاح نباتات ( همه گرایشها) باغبانی (همه گرایشها) و تولیدات گیاهی ) با سه سال تجربه کاری مرتبط نیز می توانند شرکت نمایند.

- با توجه به ارتباط رشته های فرعی با موضوع گلخانه داشتن گواهی رتبه بندی در رشته های فرعی متقاضی برای شرکت در آزمون مورد پذیرش می باشد.- در مورد متقاضیان رشته های فرعی داشتن 3 سال سابقه کار مفید الزامی بوده و صحت موضوع با ارائه گواهی اشتغال در مراکز مورد تأیید ، توسط کمیته سازماندهی مسئولین فنی احراز می گردد.

- متقاضیانی که در آزمون کتبی قبول شده و در مرحله مصاحبه رد بشوند، برای یک دوره می توانند به شرط ثبت نام در آزمون ، بدون شرکت در آزمون کتبی به مرحله مصاحبه دعوت بشوند.

- متقاضیانی که در ادوار گذشته از طریق آزمون مذکور به عنوان مسئول فنی پذیرفته شده اند ، نمی توانند مجدداً در آزمون مربوطه در گرایش مورد فعالیت شرکت نمایند. مگر اینکه متقاضی بخواهد تغییر حوزه فعالیت داشته باشد.

- موفقیت در آزمون مسئولین فنی منوط به کسب نمره 60 از 100 می باشد. که نمره کسب شده حداقل 12 و حداکثر 20 امتیاز در تعیین سطح مسئول فنی لحاظ می گردد.

زمان برگزاری

۰۴ بهمن ، ۱۴۰۱

مهلت ثبت نام

۰۳ بهمن ، ۱۴۰۱

هزینه

300000ريال