پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آزمون مسئولین فنی آزمایشگاه های خاکشناسی


توضیحات

ویژه کارشناسان خاکشناسی متقاضی مسئول فنی آزمایشگاه خاکشناسی

زمان برگزاری

۰۳ خرداد ، ۱۴۰۱

مهلت ثبت نام

۰۲ خرداد ، ۱۴۰۱

هزینه

2000000ريال