پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


تکثیر و پرورش ماهیان زینتی


لیست دروس

کد درس : 897468

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ شنبه ۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ تکثیر و پرورش ماهیان زینتی ۸۹۷۴۶۸ محمد نور ی
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ یکشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ تکثیر و پرورش ماهیان زینتی ۸۹۷۴۶۸ محمد نور ی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس استاندار آموزشی تدوین شده از سوی سازمان مرکزی که به فایل ضمیمه موجود می باشد، امکان پذیر است.

زمان برگزاری

۰۳ خرداد ، ۱۳۹۹

مجموع ساعات دوره

12 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

16 نفر / 20 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / تبریز - چهارراه لاله - خ امیر کبیر - ساختمان شماره 2 نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 900000 ریال