پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


سامانه مانیتورینگ سم و آفت کش های نباتی


لیست دروس

کد درس : 895599

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ جمعه ۰۸:۰۰ - ۱۰:۳۰ سامانه مانیتورینگ سم و آفت کش های نباتی ۸۹۵۵۹۹ حسین صمدیان
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ جمعه ۱۰:۳۰ - ۱۴:۳۰ سامانه مانیتورینگ سم و آفت کش های نباتی ۸۹۵۵۹۹ حسین صمدیان

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

زمان برگزاری

۱۸ مرداد ، ۱۳۹۸

مجموع ساعات دوره

6.5 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

37 نفر / 50 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سالن جلسات سازمان جهادکشاورزی استان

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 700000 ریال