پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


ترسیم کروکی و جانمایی مختصات(نقشه UTM)


لیست دروس

کد درس : 874738

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ چهارشنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ ترسیم کروکی و جانمایی مختصات(نقشه UTM) ۸۷۴۷۳۸ محمود فتحی
۱۳۹۷/۰۲/۲۷ پنج‌شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ ترسیم کروکی و جانمایی مختصات(نقشه UTM) ۸۷۴۷۳۸ محمود فتحی
۱۳۹۷/۰۳/۰۲ چهارشنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ ترسیم کروکی و جانمایی مختصات(نقشه UTM) ۸۷۴۷۳۸ محمود فتحی
۱۳۹۷/۰۳/۰۳ پنج‌شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ ترسیم کروکی و جانمایی مختصات(نقشه UTM) ۸۷۴۷۳۸ محمود فتحی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس استاندار آموزشی تدوین شده از سوی سازمان مرکزی که به فایل ضمیمه موجود می باشد، امکان پذیر است.

زمان برگزاری

۲۶ اردیبهشت ، ۱۳۹۷

مجموع ساعات دوره

16 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

0 نفر / 20 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 2180000 ریال