پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آشنایی باسامانه موقعیت یابی جهانی(GPS) (پیشرفته)


لیست دروس

کد درس : 847566

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد

توضیحات


این دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان برگزار می شود

زمان برگزاری

۰۳ مرداد ، ۱۳۹۷

مجموع ساعات دوره

0 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

1 نفر / 15 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان زنجان

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 763000 ریال