پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


مسئولین فنی کلینیک گیاهپزشکی


لیست دروس

کد درس : 893958

بر اساس سرفصل های اعلامی سازمان نظام مهندسی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ دوره آموزشی مسئولین فنی کلینیک گیاهپزشکی ۸۹۳۹۵۸ محمد ابراهيمي
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ یکشنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ دوره آموزشی مسئولین فنی کلینیک گیاهپزشکی ۸۹۳۹۵۸ محمد ابراهيمي
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ دوشنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ دوره آموزشی مسئولین فنی کلینیک گیاهپزشکی ۸۹۳۹۵۸ هادی مصلی نژاد
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ سه شنبه ۱۴:۰۰ - ۱۸:۰۰ دوره آموزشی مسئولین فنی کلینیک گیاهپزشکی ۸۹۳۹۵۸ هادی مصلی نژاد

توضیحات


این دوره بر اساس سرفصل های اعلامی سازمان نظام مهندسی استان برگزار می گردد.

شرایط برگزاری دوره


دوره آموزشی ویژه مسئولین فنی گیاهپزشکی متقاضیان توجه داشته باشند. کلاس روز 8 مرداد ماه : ویژه متقاضیان کلینیک و کلاس روز 9 مرداد ماه :ویژه متقاضیان فروشندگی سموم و روزهای 6 و 7 مرداد برای هر دو گروه می باشد.

زمان برگزاری

۰۶ مرداد ، ۱۳۹۷

مجموع ساعات دوره

16 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

0 نفر / 20 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 1962000 ریال