پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) - مقدماتی


لیست دروس

کد درس : 833579

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ پنجشنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ مریم محمدی
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ جمعه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ مریم محمدی
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ شنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ مریم محمدی
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ یکشنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ مریم محمدی
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ دوشنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ مریم محمدی
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ سه شنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ مریم محمدی
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ چهارشنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ مریم محمدی
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ پنجشنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ مریم محمدی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس استاندار آموزشی تدوین شده از سوی سازمان مرکزی که به فایل ضمیمه موجود می باشد، امکان پذیر است.

شرایط برگزاری دوره


دوره به صورت غیر حضوری ودر محیط واتساپ برگزار خواهد شد

زمان برگزاری

۰۹ تیر ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

40 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

2 نفر / 15 نفر

نحوه و محل برگزاری

مجازی آفلاین / فضای مجازی

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 2200000 ریال