پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


پرورش، تولید و تکثیر دام سبک (گوسفند)


لیست دروس

کد درس : 854955

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ پنجشنبه ۰۹:۰۰ - ۱۷:۰۰ پرورش، تولید و تکثیر دام سبک (گوسفند) ۸۵۴۹۵۵ بابک لطفی
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ جمعه ۱۰:۰۰ - ۱۶:۰۰ پرورش، تولید و تکثیر دام سبک (گوسفند) ۸۵۴۹۵۵ بابک لطفی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

شرایط برگزاری دوره


کارگاه آموزشی مذکور به صورت مجازی و حضوری برگزار خواهد شد. بدین صورت که مباحث تئوری کارگاه در تاریخ 1399/09/20 از طریق سامانه تی وی رویش و سرفصل های عملی کارگاه در تاریخ 1399/09/28 در مرکز توان افزایی و مهارت آموزی ماه سار واقع در استان البرز از ساعت 10 لغایت 16 تدریس خواهد شد. متقاضیان می بایست جهت مباحث عملی در تاریخ و ساعت مقرر به آدرس مرکز که در روز پنج شنبه در اختیار آنان قرار داده خواهد شد، حضور یابند. سرفصل هاي كارگاه آموزشی:  شناخت نژادها  پرورش اصولي دام داشتي  فيزيولوژي توليدمثل  افزايش توليد و دوقلوزايي  نگهداري دام مولد و بره ها،شرايط نگهداري  بيماري ها  بهداشت و پيشگيري  درمان  تغذيه و جيره  رويكردهاي صحيح اقتصادي  بازاريابي و عرضه سوابق مدرس - آقای بابک لطفی - پرورش دهنده دام سبك نژادهاي افشاري، افشار-برولا، برولا، شال، شال-رومانف، رومانف - مشاور اصلاح نژاد و پرورش دام سبك - عضو هیات مدیره شرکت کشت و صنعت ماه سار - مدیر اولین مرکز غیر دولتی انتقال تکنولوژی اصلاح نژاد دام سبک - مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی ماه سار - ۱۸سال سابقه پرورش دام سبک رومانف/شال_ رومانف/افشار برولا و نژادهای پرتولید - مبدع سنتز دام سبک شال رومانف در بخش خصوصی - همکاری با مرکز اصلاح نژاد کشور در خصوص بهنژادی نژادهای بومی. - مشاور بیش از۲۰ فارم فعال - چاپ مقالات در خصوص اصلاح نژاد و پرورش دام سبک - مدرس دوره های تئوری و عملی پرورش دام سبک /تلقیح مصنوعی دام‌سبک/پرورش بزسانن/پرورش دام سبک پربازده در موسسات مختلف

زمان برگزاری

۲۷ آذر ، ۱۳۹۹

مجموع ساعات دوره

14 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

20 نفر / 21 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 3000000 ریال