پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


روش های متداول تولید سیست و بیومس آرتمیا


لیست دروس

کد درس : 866995

بر اساس سرفصل های اعلامی سازمان مرکزی


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ چهارشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ روش های متداول تولید سیست و بیومس آرتمیا ۸۶۶۹۹۵ حمید طالبی
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ روش های متداول تولید سیست و بیومس آرتمیا ۸۶۶۹۹۵ حمید طالبی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس استاندار آموزشی تدوین شده از سوی سازمان مرکزی که به فایل ضمیمه موجود می باشد، امکان پذیر است.

زمان برگزاری

۲۷ تیر ، ۱۳۹۷

مجموع ساعات دوره

16 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

34 نفر / 40 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / کرمان، مرکز آموزش علمی و کاربردی باغین

هزینه کل

بدون اسکان : 2016500 ریال

با اسکان : 2234500 ریال