پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آموزش مسؤولین فنی واحدهای پرورش مرغ تخمگذار


لیست دروس

کد درس : 893339

براساس سرفصل های دوره آموزشی پرورش پولت و مرغ تخمگذار تجاری


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ شنبه ۰۹:۱۴ - ۰۹:۱۴ آموزش مسؤولین فنی واحدهای پرورش مرغ تخمگذار ۸۹۳۳۳۹ گروه مدرسین

توضیحات


براساس سرفصل استاندارد پرورش پولت و مرغ تخمگذارتجاری برگزار می گردد.

زمان برگزاری

۰۱ مرداد ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

0 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

22 نفر / 25 نفر

نحوه و محل برگزاری

مجازی آنلاین / مجازی

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 5500000 ریال