پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


طراحی و اجراء سامانه های نوین آبیاری


لیست دروس

کد درس : 844958

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

کد درس : 894368

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

کد درس : 856558

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

کد درس : 877938

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

کد درس : 856758

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

کد درس : 833479

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری

کد درس : 874563

بر اساس استاندارد آموزشی طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ چهارشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۳۰ اصول طراحی سیستم های آبیاری بارانی ۸۳۳۴۷۹ فرید وفایی
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۳۰ اصول طراحی سیستم های آبیاری بارانی ۸۳۳۴۷۹ فرید وفایی
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ جمعه ۰۸:۰۰ - ۱۶:۳۰ اصول طراحی سیستم های آبیاری بارانی ۸۳۳۴۷۹ فرید وفایی
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ چهارشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۲:۰۰ مدیریت پیمان ۸۷۷۹۳۸ علی اکبر مرادی
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ چهارشنبه ۱۲:۳۰ - ۱۶:۳۰ مواد شناسی لوازم و تجهیزات آبیاری تحت فشار ۸۵۶۷۵۸ علی اکبر مرادی
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۳۰ کیفیت آب آبیاری ۸۹۴۳۶۸ محمد علی حجاری
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ جمعه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۳۰ برق و ایستگاه های پمپاژ سامانه های آبیاری تحت فشار ۸۷۴۵۶۳ علی گرجی
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ چهارشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۶:۳۰ اصول طراحي سیستم های آبياري موضعی (قطره ای) ۸۴۴۹۵۸ محسن عبدی
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۶:۳۰ اصول طراحي سیستم های آبياري موضعی (قطره ای) ۸۴۴۹۵۸ محسن عبدی
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ جمعه ۰۸:۰۰ - ۱۶:۳۰ اصول طراحي سیستم های آبياري موضعی (قطره ای) ۸۴۴۹۵۸ محسن عبدی
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ پنجشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۳۰ اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار ۸۵۶۵۵۸ امین روشنی
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ جمعه ۰۸:۰۰ - ۱۸:۳۰ اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار ۸۵۶۵۵۸ امین روشنی

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس استاندارد آموزشی مصوب سازمان مرکزی

شرایط برگزاری دوره


قابل توجه شرکت کنندگان در دوره: - همراه داشتن کارت نظام مهندسی (دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی آبیاری و گرایشهای مرتبط) و معرفی نامه از سازمان نظام مهندسی استان (برای متقاضیان که استان های دیگر متقاضی شرکت در دوره می باشند.) الزامی است. - هزینه شرکت در دوره مبلغ 6.540.000 می باشد و تسویه حساب هنگام ثبت نام الزامی میباشد. - باتوجه به محدود بودن ظرفیت دوره، اولویت با افرادی است که سریعتر نسبت به ثبت نام دوره اقدام نمایند. - متقاضیان میتوانند جهت اطلاعات بیشتر با واحد آموزش شماره 88535580 تماس حاصل نمایند. -سازمان مسئولیتی در قبال تامین نهار و اقامت شرکت کنندگان در دوره نخواهد داشت. محل اجرا: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حافظی پلاک 15

زمان برگزاری

۱۱ مهر ، ۱۳۹۷

مجموع ساعات دوره

105 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

5 نفر / 30 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 6540000 ریال