پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


اصول احداث نهالستان


لیست دروس

کد درس : 855954

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ سه شنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول احداث نهالستان ۸۵۵۹۵۴ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ پنجشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول احداث نهالستان ۸۵۵۹۵۴ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ شنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول احداث نهالستان ۸۵۵۹۵۴ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ یکشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول احداث نهالستان ۸۵۵۹۵۴ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ دوشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول احداث نهالستان ۸۵۵۹۵۴ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ چهارشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول احداث نهالستان ۸۵۵۹۵۴ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ پنجشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول احداث نهالستان ۸۵۵۹۵۴ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول احداث نهالستان ۸۵۵۹۵۴ اعظم امیری

توضیحات


این دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان برگزار می شود

شرایط برگزاری دوره


دوره به صورت مجازی برگزارمی گردد دوره به همراه با آزمون به صورت مجازی می باشد وجهت کسب هرگونه اطلاعات باشماره همراه09044763271(اقای مهندس پهلوانی) ویاباشماره دفترمعاونت آموزش وفنی استان قم(02532603554)تماس حاصل فرمایید ساعت تماس8:00تا17:00

زمان برگزاری

۱۰ خرداد ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

40 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

0 نفر / 55 نفر

نحوه و محل برگزاری

مجازی آفلاین / سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان قم-معاونت آموزش وفنی

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 550000 ریال