پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آزمون نظارت بر تولید و توزیع خوراک در کارخانجات دام و طیور


توضیحات

به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند این سازمان در نظر دارد جهت نظارت بر تولید و توزیع خوراک در کارخانجات دام و طیور آزمون برگزار نماید.

لذا کلیه داوطلبان در رشته علوم دامی (دام و طیور) تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 15/04/1399 فرصت دارند جهت ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند.لازم به ذکر است سابقه عضویت ،رتبه بندی و پروانه اشتغال معتبر لحاظ خواهد شد.

*ثبت نام از طریق سامانه آموزش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

http://185.94.98.166

*مواد آزمون:دروس تغذیه –جیره نویسی-پرورش دام و طیور

زمان برگزاری

۰۵ مرداد ، ۱۳۹۹

مهلت ثبت نام

۰۴ مرداد ، ۱۳۹۹

هزینه

500000ريال