پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


مسئولین فنی واحدهای پرورش طیور


توضیحات

کارشناسان متقاضی شرکت در آزمون پس از قبولی وکسب امتیاز لازم (آزمون ومصاحبه) به واحدهای پرورش طیورمعرفی می شوند

زمان برگزاری

۲۹ آذر ، ۱۳۹۹

مهلت ثبت نام

۲۹ آبان ، ۱۳۹۹

هزینه

1000000ريال