پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آزمون مسئولین فنی آزمایشگاه آب و خاک


توضیحات

تمام گرایشهای خاکشناسی واب وخاک می توانند دراین آزمون شرکت کنند

زمان برگزاری

۳۱ شهریور ، ۱۴۰۰

مهلت ثبت نام

۳۰ شهریور ، ۱۴۰۰

هزینه

1608000ريال