پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


پرورش ماهیان گرمابی


لیست دروس

کد درس : 867358

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ چهارشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۷ پرورش ماهیان گرمابی ۸۶۷۳۵۸ محمد علی حسن نتاج
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ پنج‌شنبه ۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۷ پرورش ماهیان گرمابی ۸۶۷۳۵۸ محمد علی حسن نتاج

توضیحات


این دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان برگزار می شود

زمان برگزاری

۲۳ مرداد ، ۱۳۹۸

مجموع ساعات دوره

12.233333333333 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

30 نفر / 30 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / شعبه بابل

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 1200000 ریال