پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


خلبانی پهپادهای کشاورزی


لیست دروس

کد درس : 874335

بر اساس استانداردهای مصوب سازمان مرکزی


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ شنبه ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ دوره آموزشی خلبانی، کمک خلبانی و مسئول فنی پهپاد ۸۷۴۳۳۵ هادی شریفیان
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ یکشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ دوره آموزشی خلبانی، کمک خلبانی و مسئول فنی پهپاد ۸۷۴۳۳۵ هادی شریفیان
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ دوشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ دوره آموزشی خلبانی، کمک خلبانی و مسئول فنی پهپاد ۸۷۴۳۳۵ هادی شریفیان
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ سه‌شنبه ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ دوره آموزشی خلبانی، کمک خلبانی و مسئول فنی پهپاد ۸۷۴۳۳۵ هادی شریفیان
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ چهارشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ دوره آموزشی خلبانی، کمک خلبانی و مسئول فنی پهپاد ۸۷۴۳۳۵ هادی شریفیان

توضیحات


برگزاری دوره آموزشی خلبانی، کمک خلبانی و مسئول فنی پهپاد توسط معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور لبرای اولین بار در مرکز آموزش عالی امام خمینی

زمان برگزاری

۰۶ مهر ، ۱۳۹۸

مجموع ساعات دوره

40 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

42 نفر / 50 نفر

نحوه و محل برگزاری

- / مازندران کیلومتر 10 جاده آمل به محمود آباد مرکز ترویج و توسعه آموزشی هراز

هزینه کل

بدون اسکان : 15000000 ریال

با اسکان : 25000000 ریال