پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آفات و بیماری های درختان میوه دانه دار و هسته دار


لیست دروس

کد درس : 935975

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ شنبه ۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ آفات و بیماری های درختان میوه دانه دار و هسته دار ۹۳۵۹۷۵ حمید ساکنین چلاو
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ یکشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ آفات و بیماری های درختان میوه دانه دار و هسته دار ۹۳۵۹۷۵ حمید ساکنین چلاو
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ دوشنبه ۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ آفات و بیماری های درختان میوه دانه دار و هسته دار ۹۳۵۹۷۵ حمید ساکنین چلاو
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ سه شنبه ۰۸:۰۰ - ۱۴:۰۰ آفات و بیماری های درختان میوه دانه دار و هسته دار ۹۳۵۹۷۵ حمید ساکنین چلاو

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

شرایط برگزاری دوره


فراگیر محترم ؛ لینک وبینار آموزشی به شماره تماس ثبت شده در سامانه پیامک میشود در ضمن ساعت دوره ها بصورت تقریبی می باشد در صورت تغییر در زمان برگزاری یک روز قبل اطلاع رسانی می گردد

زمان برگزاری

۱۲ شهریور ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

24 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

2 نفر / 30 نفر

نحوه و محل برگزاری

وبینار / دوره مجازی

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 4000000 ریال