پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آزمون مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی استان البرز


توضیحات

اعضایی که در دوره آموزشی شرکت نموده اند مجاز به ثبت نام می باشند. و در پایان آزمون برای هیچ عضوی حتی در صورت قبولی، گواهی صادر نخواهد شد.

زمان برگزاری

۰۵ مرداد ، ۱۴۰۱

مهلت ثبت نام

۰۴ مرداد ، ۱۴۰۱

هزینه

500000ريال