پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آزمون مسئولین فنی گیاهپزشکی استان مازندران


توضیحات

آزمون ویژه شرکت کنندگان در دوره آموزشی مسئول فنی گیاه پزشکی تاریخ13 و 14 بهمن ماه می باشد

زمان برگزاری

۲۲ بهمن ، ۱۴۰۰

مهلت ثبت نام

۲۰ بهمن ، ۱۴۰۰

هزینه

200000ريال