پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی


توضیحات

توجه:

بر اساس دستور العمل صدور مجوز فعالیت واحدهای گیاهپزشکی اعضاییکه تمایل به فعالیت به عنوان مسئول فنی در داروخانه های گیاهپزشکی را دارند برای اخذ مجوز حتما باید شرایط زیر را داشته باشند:

1-قبولی در آزمون ورودی مسئولین فنی و مصاحبه حضوری

2-شرکت در دوره آموزشی و قبولی در آزمون پایان دوره

3-دارا بودن سه سال سابقه کار مرتبط (کار در فروشندگی سموم) برای رشته های باغبانی، تولیدات گیاهی، زراعت و زیر مجموعه های این رشته ها

4-داشتن پروانه اشتغال معتبر و یا اخذ آن تا قبل از برگزاری مصاحبه برای قبول شدگان در آزمون کتبی الزامی است. لازم به ذکر است پروانه اشتغال در زمینه های پیمانکاری، مشاور و یا خدماتی برای متقاضیان صادر می شود.

نکات مهم و قابل توجه متقاضیان محترم:

-  موفقيت در آزمون مسئولين فنی منوط به کسب نمره 60 از 100 مي باشد که نمره کسب شده حداقل 12 و حداکثر20 امتياز در تعيين سطح مسؤول فنی لحاظ ميگردد.

-رشته های گیاهپزشکی الزامی به داشتن سابقه کار ندارند.

- متقاضیانی که در آزمون کتبی قبول شده و در مرحله مصاحبه رد بشوند، برای یک دوره می­توانند به شرط ثبت نام در آزمون، بدون شرکت در آزمون کتبی به مرحله مصاحبه دعوت بشوند.

- متقاضیانی که در ادوار گذشته از طریق آزمون مذکور به عنوان مسئول فنی پذیرفته شده اند، نمی توانند مجددا در آزمون مربوطه در گرایش مورد فعالیت شرکت نمایند. مگر این که متقاضی بخواهد تغییر حوزه فعالیت داشته باشد.

 - به همراه داشتن لپ­ تاپ و تلفن همراه در جلسه آزمون ممنوع است.

زمان برگزاری

۱۶ تیر ، ۱۴۰۱

مهلت ثبت نام

۱۴ تیر ، ۱۴۰۱

هزینه

2000000ريال