پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آزمون مسئول فنی طیور


توضیحات

آزمون به صورت مجازی برگزار می شود

زمان برگزاری

۲۴ مرداد ، ۱۴۰۰

مهلت ثبت نام

۲۰ مرداد ، ۱۴۰۰

هزینه

500000ريال