پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


طیور گوشتی


لیست دروس

کد درس : 843745


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ شنبه ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ طیور گوشتی ۸۴۳۷۴۵ محسن دانشيار
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ یکشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ طیور گوشتی ۸۴۳۷۴۵ محسن دانشيار
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دوشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ طیور گوشتی ۸۴۳۷۴۵ محسن دانشيار
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ سه شنبه ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ طیور گوشتی ۸۴۳۷۴۵ محسن دانشيار
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ چهارشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ طیور گوشتی ۸۴۳۷۴۵ محسن دانشيار
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ پنجشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ طیور گوشتی ۸۴۳۷۴۵ محسن دانشيار
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ شنبه ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ طیور گوشتی ۸۴۳۷۴۵ محسن دانشيار
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ یکشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ طیور گوشتی ۸۴۳۷۴۵ محسن دانشيار
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ دوشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ طیور گوشتی ۸۴۳۷۴۵ محسن دانشيار
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ سه شنبه ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ طیور گوشتی ۸۴۳۷۴۵ محسن دانشيار
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ چهارشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ طیور گوشتی ۸۴۳۷۴۵ محسن دانشيار
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ پنجشنبه ۱۳:۰۰ - ۱۸:۰۰ طیور گوشتی ۸۴۳۷۴۵ محسن دانشيار

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

شرایط برگزاری دوره


این دوره بمدت 60ساعت و بمدت 12 روز در تاریخ های اعلامی در اسکای روم بصورت مجازی برگزار خواهد شد. لینک دوره و نام کاربری و رمز ورود ، قبل از شروع دوره از طریق گروه واتسابی به لینک https://chat.whatsapp.com/DDgjGitPMXC8TXcyhBV1hr ، به اطلاع ثبت نام کنندگان خواهد رسید. لطفا به گروه واتسابی بپیوندید. درصورت داشتن سئوال و یا مشکل میتوانید با شماره های 32255378-32255421-32237184-044 داخلی واحد آموزش تماس بگیرید. درصورتی که کارت عضویت خود را تمدید نکرده باشید ، سامانه شما را به عنوان غیر عضو شناخته و 20 درصد هزینه اضافی از شما دریافت خواهد کرد. لذا قبل از ثبت نام دوره ، حتما عضویت خود را تمدید نمائید. دوره آزمون پایانی ندارد. اگر شرکت کنندگان بیشتر از یک ششم ساعات دوره (10ساعت) در کلاس حضور نداشته باشند، برای آنها گواهی صادر نخواهد شد. در صورت نرسیدن به حد نصاب لازم ، زمان ثبت نام دوره تمدید خواهد شد.برنامه کلاسی نهائی بعد از هماهنگی با اساتید ، در اولین روز دوره در گروه قابل دانلود میباشد.

زمان برگزاری

۲۹ مرداد ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

60 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

11 نفر / 30 نفر

نحوه و محل برگزاری

مجازی آنلاین / مجازی آنلاین

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 6000000 ریال