پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


پرورش مرغ بومی


لیست دروس

کد درس : 893649

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ چهارشنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ پرورش مرغ بومی ۸۹۳۶۴۹ علیرضا زارع
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ پنجشنبه ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ پرورش مرغ بومی ۸۹۳۶۴۹ علیرضا زارع

توضیحات


این دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان برگزار می شود

شرایط برگزاری دوره


گواهینامه آموزشی صدور گواهینامه منوط به حضور فعال در دوره می باشد. لینک ورود به کلاس یک رو قبل از شروع دوره از طریق پیامک ارسال خواهد شد.

زمان برگزاری

۰۸ تیر ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

6 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

23 نفر / 40 نفر

نحوه و محل برگزاری

مجازی آنلاین / آنلاین

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 1300000 ریال