پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


اصول تهیه طرحهای توجیهی - اقتصادی در کشاورزی


لیست دروس

کد درس : 847396

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول تهیه طرحهای توجیهی - اقتصادی در کشاورزی ۸۴۷۳۹۶ حسین کج بافیان
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ شنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول تهیه طرحهای توجیهی - اقتصادی در کشاورزی ۸۴۷۳۹۶ حسین کج بافیان
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ دوشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول تهیه طرحهای توجیهی - اقتصادی در کشاورزی ۸۴۷۳۹۶ حسین کج بافیان
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول تهیه طرحهای توجیهی - اقتصادی در کشاورزی ۸۴۷۳۹۶ حسین کج بافیان
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ شنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول تهیه طرحهای توجیهی - اقتصادی در کشاورزی ۸۴۷۳۹۶ حسین کج بافیان
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ دوشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول تهیه طرحهای توجیهی - اقتصادی در کشاورزی ۸۴۷۳۹۶ حسین کج بافیان
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول تهیه طرحهای توجیهی - اقتصادی در کشاورزی ۸۴۷۳۹۶ حسین کج بافیان
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ شنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ اصول تهیه طرحهای توجیهی - اقتصادی در کشاورزی ۸۴۷۳۹۶ حسین کج بافیان

توضیحات


این دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان برگزار می شود

 

شرایط برگزاری دوره


شرکت کننده محترم این دوره به صورت " آنلاین" برگزار می گردد. برگزاری دوره آموزشی منوط به حد نصاب رسیدن کلاس می باشد (25 نفر) و در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان، امکان تغییر تاریخ کلاس وجود دارد. در ضمن تاریخ شروع کلاس از طریق پیامک به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

زمان برگزاری

۲۵ خرداد ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

16 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

5 نفر / 15 نفر

نحوه و محل برگزاری

مجازی آنلاین / سامانه مجازی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 4500000 ریال