پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای


لیست دروس

کد درس : 855934

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ چهارشنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای ۸۵۵۹۳۴ ابراهیم خلیل وند
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ پنجشنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای ۸۵۵۹۳۴ ابراهیم خلیل وند
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ جمعه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای ۸۵۵۹۳۴ ابراهیم خلیل وند
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ شنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای ۸۵۵۹۳۴ ابراهیم خلیل وند
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ یکشنبه ۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰ اصول پرورش و تولید قارچ خوراکی دکمه ای ۸۵۵۹۳۴ ابراهیم خلیل وند

توضیحات


این دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان برگزار می شود

شرایط برگزاری دوره


دوره به صورت مجازی ودر محیط پلتفرم گوگل میت برگزار خواهد شد

زمان برگزاری

۰۸ تیر ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

25 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

6 نفر / 15 نفر

نحوه و محل برگزاری

مجازی آنلاین / فضای مجازی

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 1400000 ریال