پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


آشنایی با اصول تولید و پرورش قارچ گانودرما


لیست دروس

کد درس : 876565

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ سه شنبه ۰۹:۰۰ - ۱۴:۰۰ آشنایی با اصول تولید و پرورش قارچ گانودرما ۸۷۶۵۶۵ سکینه جوکاری

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

شرایط برگزاری دوره


گواهینامه آموزشی دوره برای عموم آزاد است صدور گواهی دوره منوط به حضور فعال در دوره می باشد. دوره بصورت آنلاین می باشد. لینک ورود به کلاس یک روز قبل از شروع دوره برای شما پیامک خواهد شد.

زمان برگزاری

۲۷ اردیبهشت ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

5 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

11 نفر / 20 نفر

نحوه و محل برگزاری

مجازی آنلاین / آنلاین

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 1000000 ریال