پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) - مقدماتی


لیست دروس

کد درس : 833579

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ سه شنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ محمد صادق زنگنه
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ محمد صادق زنگنه
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ پنجشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ محمد صادق زنگنه
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ دوشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ محمد صادق زنگنه
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ سه شنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ محمد صادق زنگنه
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ چهارشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ محمد صادق زنگنه
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ پنجشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ محمد صادق زنگنه
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ محمد صادق زنگنه
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ یکشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ محمد صادق زنگنه
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ دوشنبه ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ آشنایی با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (مقدماتی) ۸۳۳۵۷۹ محمد صادق زنگنه

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس استاندار آموزشی تدوین شده از سوی سازمان مرکزی که به فایل ضمیمه موجود می باشد، امکان پذیر است.

شرایط برگزاری دوره


شرکت کننده محترم این دوره به صورت " آنلاین" برگزار می گردد. برگزاری دوره آموزشی منوط به حد نصاب رسیدن کلاس می باشد (25 نفر) و در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان، امکان تغییر تاریخ کلاس وجود دارد. در ضمن تاریخ شروع کلاس از طریق پیامک به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

زمان برگزاری

۱۰ خرداد ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

20 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

3 نفر / 15 نفر

نحوه و محل برگزاری

مجازی آنلاین / سامانه مجازی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 4000000 ریال