پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


اصول و روش های تربیت و هرس درختان میوه سردسیری


لیست دروس

کد درس : 794395

بر اساس سرفصل های اعلامی استان


برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ دوشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول و روش های تربیت و هرس درختان میوه سردسیری ۷۹۴۳۹۵ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ چهارشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول و روش های تربیت و هرس درختان میوه سردسیری ۷۹۴۳۹۵ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ پنجشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول و روش های تربیت و هرس درختان میوه سردسیری ۷۹۴۳۹۵ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول و روش های تربیت و هرس درختان میوه سردسیری ۷۹۴۳۹۵ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ دوشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول و روش های تربیت و هرس درختان میوه سردسیری ۷۹۴۳۹۵ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ چهارشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول و روش های تربیت و هرس درختان میوه سردسیری ۷۹۴۳۹۵ اعظم امیری
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ پنجشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ اصول و روش های تربیت و هرس درختان میوه سردسیری ۷۹۴۳۹۵ اعظم امیری

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

شرایط برگزاری دوره


دوره به صورت مجازی وترویجی برگزارمی گردد وجهت کسب هرگونه اطلاعات باشماره همراه09044763271(اقای مهندس پهلوانی) ویاباشماره دفترمعاونت آموزش وفنی استان قم(02532603554)تماس حاصل فرمایید ساعت تماس8:00تا17:00

زمان برگزاری

۱۶ خرداد ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

35 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

5 نفر / 55 نفر

نحوه و محل برگزاری

مجازی آفلاین / سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان قم-معاونت آموزش وفنی

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 550000 ریال