پربازدیدترین دوره ها


آزمون های آینده


برآورد تبخیر - تعرق پتانسیل با استفاده از روش‌های مختلف توسط نرم‌افزار REF-ET


لیست دروس

برنامه زمان بندی دروس
تاریخ ساعت عنوان درس کد درس استاد
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ پنجشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ برآورد تبخیر - تعرق پتانسیل با استفاده از روش‌های مختلف توسط نرم‌افزار REF-ET ۶۴۷۶۹۷ هدیه احمد پری
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ شنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ برآورد تبخیر - تعرق پتانسیل با استفاده از روش‌های مختلف توسط نرم‌افزار REF-ET ۶۴۷۶۹۷ هدیه احمد پری
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ دوشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ برآورد تبخیر - تعرق پتانسیل با استفاده از روش‌های مختلف توسط نرم‌افزار REF-ET ۶۴۷۶۹۷ هدیه احمد پری
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ چهارشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ برآورد تبخیر - تعرق پتانسیل با استفاده از روش‌های مختلف توسط نرم‌افزار REF-ET ۶۴۷۶۹۷ هدیه احمد پری
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ شنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ برآورد تبخیر - تعرق پتانسیل با استفاده از روش‌های مختلف توسط نرم‌افزار REF-ET ۶۴۷۶۹۷ هدیه احمد پری
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ دوشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ برآورد تبخیر - تعرق پتانسیل با استفاده از روش‌های مختلف توسط نرم‌افزار REF-ET ۶۴۷۶۹۷ هدیه احمد پری
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ چهارشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ برآورد تبخیر - تعرق پتانسیل با استفاده از روش‌های مختلف توسط نرم‌افزار REF-ET ۶۴۷۶۹۷ هدیه احمد پری
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ پنجشنبه ۱۲:۰۰ - ۱۷:۰۰ برآورد تبخیر - تعرق پتانسیل با استفاده از روش‌های مختلف توسط نرم‌افزار REF-ET ۶۴۷۶۹۷ هدیه احمد پری

توضیحات


برگزاری دوره بر اساس سرفصل های اعلامی استان

شرایط برگزاری دوره


دوره به صورت مجازی وترویجی برگزارمی گردددوره همراه با آزمون به صورت مجازی خواهد بود وجهت کسب هرگونه اطلاعات باشماره همراه09044763271(اقای مهندس پهلوانی) ویاباشماره دفترمعاونت آموزش وفنی استان قم(02532603554)تماس حاصل فرمایید ساعت تماس8:00تا17:00

زمان برگزاری

۰۹ تیر ، ۱۴۰۱

مجموع ساعات دوره

40 ساعت

ظرفیت(خالی/کل)

10 نفر / 45 نفر

نحوه و محل برگزاری

مجازی آفلاین / سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان قم-معاونت آموزش وفنی

هزینه کل

ثبت نام در دوره: 520000 ریال